The rising sun pierces through thick pohutukawa forest near Whangapoua, Coromandel Peninsula